top of page

chick predation / kuikenpredatie

Honey-Buzzards are less powerfull than other raptors the same size. Their way of living is more like searching than hunting and much about avoiding conflict. Yet when intruders approach the nestsite they defend their brood with threat exposure and sometimes chasing flight. Eurasian Goshawk is rarely impressed this way and may come back when chased, eventually taking one or both chicks. In some years nest predation reduced reproductive rate by 50% in our present study (Kempen Broek & Groene Woud, NL). Distance to nearest Goshawk nest did not influence predation risk and density of both species hardly permits effective avoidance. Picture shows male with Vespula vulgaris comb, the day after its chicks were taken by a large adult female Goshawk (in his presence, but he made no attempt to prevent the Goshwak from eating).

kuikenpredatie

wespendieven zijn minder krachtig dan andere roofvogels van hetzelfde formaat. Ze zoeken hun voedsel in plaats van erop te jagen en vermijden conflict. Maar als hun nest gevaar loopt zullen ze de belager met dreigen proberen te verjagen of hem actief achtervolgen. Haviken zijn hiervan niet gauw onder de indruk en wagen het na een afgeslagen poging opnieuw. In sommige jaren is nestpredatie een verliesfactor van belang en kan het broedsucces tot de helft reduceren (in onze studies in Het Groene Woud en Kempen-Broek). De afstand tot een actief haviknest had geen effect op de predatiekans en vermijden van havik was bij de geconstateerde dichtheid en verspreiding geen optie. De foto toont een man wespendief met wespenraat, daags na verlies van zijn twee jongen aan havik. Hij kwam met prooi toen de havik met jong twee bezig was, maar deed (verstandig genoeg zou je denken) geen poging de havikvrouw te verjagen.

bottom of page