top of page

Proefondervindelijke veldwerkers met de neiging in bomen te klimmen. Geen moeite met kletsnat elzenbroek vol muggen. We zijn technisch-creatief opgeleid, niet academisch. We testen wel hypotheses, maar nemen geen genoegen met een uitkomst die blijft steken in waar/niet waar. We trekken op met Europese collega's; ornithologie is het verbindend element, voor de frisse kijk en het op peil houden van onze kennis. Connecties hieronder.

wie we zijn en met wie we optrekken

who we are and to whom we connect 

Empirical field workers sharing an inclination towards tree-climbing and lack of disgust for soaked wet mosquito-loaded alderbog. Our education is technical-creative, non-academic. Yes we test hypotheses but are not impressed by any outcome limited to true/false. We are embedded in a circle of European colleagues, ornithology based, updating our knowledge and refreshing our perception of things. Connections below.

connecties / connections

 

Werkgroep Roofvogels Nederland

UvA-BiTS users (University of Amsterdam Bird Tracking System user-group)

Universiteit van Amsterdam IBED (Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics)

From Thermal to Flyway, PhD project by W.M.G. Vansteelant 

SOVON Vogelonderzoek Nederland (R and GIS expertise) 

 

opdrachtgevers / clients

 

Provincie Gelderland (2010-11)

Grontmij (2012)

ARK Natuurontwikkeling / Provincies Noord-Brabant en Limburg / Limbourg (2013-15)

natur & ëmwelt, Centrale Ornithologique du Luxembourg, Luxembourg

bottom of page