top of page

WESPENDIEF BROEDBIOLOGIE EN HABITAT 

Dit project is in de eind-fase (slotrapport); veldwerk in 2013-16 in Kempen-Broek (Li-Be) en Groene Woud (NBr). De dichtheid in beide gebieden is hoog (1 paar per ca 150 ha bos) vooral in natter bos. Knelpunt voor de populaties is hun geringe reproductie, weinig paren broeden en de paren die het doen raken een aanzienlijk deel van hun jongen kwijt door predatie. Aan het einde van de cyclus is exploitatie van wespennesten buiten bos van belang om jongen groot te brengen (telemetrisch onderzoek augustus).

 

 

 

HONEY-BUZZARD BREEDING & HABITAT-USE 

project in final reporting stage; fieldwork in 2013-16 in Kempen-Broek and Groene Woud, NL and adjacent Belgium. Birds breed at high density in these areas (c. 1p/150ha) prefering humid woodland.We found their main problem was a low reproductive rate because of many pairs not entering the reproductive stage and those reproducing see their chicks predated to a high extent. Food resources outside woodland were obviously necessary to complete the rearing of chicks (august, telemetry).

 

 

 

bottom of page