top of page

WHAT WE ARE UP TO 

We focus on woodland-birds, their habits and foodweb relations. Spinoffs are studies on wasps and amphibians.

TELEMETRY  Spatial and temporal patterns of animals reveal the qualities of their home-range, indicating opportunities for feeding, resting, mating & reproduction.

Our main experience concerns Honey Buzzard Pernis apivorus, a forest dwelling raptor feeding on frogs and naked nestling birds, but -once available- preferring wasp larvae & pupae, the latter from combs mainly dug out of the burrows of ground nesting Vespula paper-wasps.

Our skills comprise mapping, trapping, treetop-based observations, nest-searches and brood-inspections, GPS-tracking, VHF-tracking, cam-trapping and all office skills (data, txt, GIS. dtp) needed to analyze and visualize our results.

WAT WE DOEN

We onderzoeken bosvogels, hun gedrag en wat ze eten. Spinoffs zijn onderzoek aan wespen en amfibieën.

TELEMETRIE  Patronen in ruimte en tijd geven aan binnen welke grenzen er plaats is voor foerage en voortplanting. Veel ervaring hebben we met de wespendief, een bos-roofvogel die leeft van insecten, kikkers, reptielen en naakte zangvogel-kuikens maar liefst wespenlarven en -poppen. Die laatse peutert hij uit opgegraven raten van de grondnesten van papier-wespen. Onze kunde omvat boomtop-observaties, 

karteren, nesten vinden en controleren, dieren vangen, zenders aanleggen, werken met VHF radio-zenders, GPS-trackers en cameravallen. We hebben de vaardigheid om onze resultaten te analyseren, visualiseren en presenteren (data, txt, GIS, dtp, pptx). 

bottom of page