top of page

prey deliveries / prooitype

Honey-Buzzard parents share breeding duties, although are likely to take a somewhat different share in nest-attention during the first 2-3 weeks of the six weeks of chick development. Males do most of the provisioning then. When both sexes bring prey, they differ in taxa they take. Male usually takes frogs and some naked songbird nestlings added to the major item (70%), being paperwasp-combs filled with larvae and pupae. Females almost exclusively stick to the wasp-combs (>90% of items). At present we discuss the nature of this phenomena and try to unravel the mechanism behind it. It seems to be related to space (territorial males have smaller ranges, females roam aroud freely), timing (frogs get less and less caught as the season progresses) and possibly some nutritional need during skeleton and tissue growth and maturing (Calcium ?). Picture shows male offering Rana temporaria grass frog.

prooitype

wespendieven delen de broedzorg, maar in de eerste 2-3 weken bebroeden en bewaken vrouwtjes hun kroost iets meer dan de mannetjes. In die periode brengt hij de meest prooi aan. Zodra ze beide prooi aanbrengen, verschilt het type prooi tussen de seksen. Mannetjes brengen, in aanvulling op raten met larven en poppen van papierwespen (70% van het aantal prooistuks), vaak kikkers en jonge vogels. Vrouwtjes houden het bijna uitsluitend bij wespenraat (>90%). Het is een levendige discussie wat hieraan nu ten grondslag ligt. Het lijkt verband te houden met ruimte (territoriale mannen foerageren in een kleiner gebied, vrouwtjes zijn veel vrijer in hun keuze), met tijd (kikkers worden minder gebracht aan het einde van het seizoen), en misschien met de behoefte aan voedingsstoffen tijdens groei en rijping van skelet en weefsel (Calcium?). Op de foto biedt een wespendiefman een bruine kikker aan.

Tags:

bottom of page